WebAnalytics

Een Monument Is een overblijfsel

Van Kunst, Cultuur, Architectuur of Nijverheid
Dat van algemeen belang wordt geacht vanwege
De Historische, Volkskundige, Artistieke, Wetenschappelijke,
Industrieel-Archeologische

of andere sociaal-culturele waarde.

In Nederland zijn er vier soorten monumenten:
rijksmonumenten, provinciale monumenten,
gemeentelijke monumenten
en beschermde stads- of dorpsgezichten.
 Rijksmonumenten zijn minimaal vijftig jaar oud.
Andere monumenten kunnen ook jonger zijn dan 50 jaar.
Maar voor allemaal geldt dat ze van belang zijn vanwege hun schoonheid,
hun betekenis voor mensen
of de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde.
Dat laatste betekent dat het monument een (belangrijke) rol heeft gespeeld in onze (vaderlandse) geschiedenis.
Ze worden daarom beschermd om ze voor de toekomst te bewaren.
Het is immers veel leuker om van een monument te leren dan uit een geschiedenisboekje (toch)?
Ieder monument heeft een verhaal te vertellen.

woudsen-oorlogsmonumenten-monumenten
De site is nog in ontwikkeling
voor aanvullingen,
opmerkingen, vragen en informatie.

Klik op onderstaande link.

Met dank aan onze bronnen.